hfamhob2
hfamhob2
Parochie

Onze Parochie

 

Onze Parochie

 

Geschiedenis

                                         
                          

                                               
           

Onze parochie is de jongste van de vier parochies van Hoboken. Tot op het einde van de 19de eeuw bestond in deze gemeente alleen de kerk van O.L.Vrouw. Door de grote bevolkingsaangroei op het einde van die 19de eeuw zag de geestelijke overheid zich verplicht bijkomende parochies op te richten.
In 1902 werd de H. Hart-parochie opgericht (de kerk werd gebouwd van 1910 tot 1912) en eind 1913 werd de Sint-Jozefskerk van Moretusburg ingezegend.
Door de oprichting van de parochie H. Familie in 1944 werd Hoboken in de eerste helft van de 20ste eeuw omgevormd van één naar vier parochies.

De pionierstijd
De zorg voor onze parochie werd toevertrouwd aan de paters salesianen, beter gekend als de paters van Don Bosco. Alhoewel de officiële benaming de kerk van de H. Familie is, spreekt men veeleer over de kerk van Don Bosco.

Als eerste pastoor werd E.P. Corneel Nysen aangesteld. Samen met zijn medepastoors, de paters Peerlinck, Schreurs en Beckers, vormden zij de eerste ploeg. Spoedig wisten zij de sympathie van de bevolking te winnen door hun ongedwongen omgang met de mensen en in 't bijzonder met de jeugd. Zagen wij niet tijdens de V-bommen meneer Peerlinck op de daken van de huizen kruipen om te helpen herstellen waar hij kon.

In die begintijd moest zowat alles opgericht worden. Eerst werd dat, zoals bij wet voorzien, de kerkfabriek (1944). Een nieuwe parochie behoeft een gebedsruimte. In een voormalige bakkerij in de Windmolenstraat werd een stemmige kapel (120 stoelen) ingericht die vier jaar zou dienst doen.

Alle parochiale groeperingen dienden nog opgericht te worden: KAJ, VKAJ, KAV, KWB, het patronaat voor jongens en meisjes, enz.

De verdere groei
Ter vervanging van de te kleine eerste kapel in de Windmolenstraat, werd bij de bouw van de technische school een nieuwe kapel in gebruik genomen.

Een derde kapel werd in 1958 ingericht aan de lagere scholen, het huidige Molenhof.

Op 6 april 1968 - L. Van Grieken was pastoor van onze parochie - werd de eerste steen van de kerk in aanbouw gezegend door Monseigneur Eyckens, vicaris-generaal, en op 7 juni 1969 werd de nieuwe kerk plechtig ingewijd door Monseigneur J.V. Daem, bisschop van Antwerpen.

Sinds 1993 heeft E.P. Guido De Meulenaere en zijn medepastoor de zorg over een alsmaar groter wordende parochie.

De parochie werd achtereenvolgens geleid door :


Nysen Cornelius
1944 - 1960
klik voor een grotere foto

Van Grieken Leopold
1960 - 1973
klik voor een grotere foto

Geukens Jozef
1973 - 1987
klik voor een grotere foto

Aelbrecht René
 1987 – 1993
klik voor een grotere foto

De Meulenaere Guido
1993 - 2002
klik voor een grotere foto

Rik De Bock
2002-2004
Onze Parochie

Guido Tielemans
2004 -
Onze ParochieVoor deze rubriek hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van het boek dat n.a.v. het 50-jarig bestaan van de parochie geschreven werd door Marcel Van Houwenhove.