top of page
1950-1951 HOBOKEN CENTO B811.jpg

Onze geschiedenis

Onze parochie is de jongste van de vier parochies van Hoboken. Tot op het einde van de 19de eeuw bestond in deze gemeente alleen de kerk van O.-L.-Vrouw. Door de grote bevolkingsaangroei op het einde van die 19de eeuw zag de geestelijke overheid zich verplicht bijkomende parochies op te richten.
In 1902 werd de H. Hart parochie opgericht (de kerk werd gebouwd van 1910 tot 1912) en eind 1913 werd de

Sint-Jozefskerk van Moretusburg ingezegend.
Door de oprichting van de parochie H. Familie in 1944 werd Hoboken in de eerste helft van de 20ste eeuw omgevormd van één naar vier parochies.

Onze geschiedenis: Tekst

De pionierstijd

De zorg voor onze parochie werd toevertrouwd aan de paters salesianen, beter gekend als de paters van Don Bosco.

 

Alhoewel de officiële benaming de kerk van de H. Familie is, spreekt men veeleer over de kerk van Don Bosco. Als eerste pastoor werd E.P. Corneel Nysen aangesteld. Samen met zijn medepastoors, de paters Peerlinck, Schreurs en Beckers, vormden zij de eerste ploeg. Spoedig wisten zij de sympathie van de bevolking te winnen door hun ongedwongen omgang met de mensen en in 't bijzonder met de jeugd. Zagen wij niet tijdens de V-bommen meneer Peerlinck op de daken van de huizen kruipen om te helpen herstellen waar hij kon.

 

In die begintijd moest zowat alles opgericht worden. Eerst werd dat, zoals bij wet voorzien, de kerkfabriek (1944). Een nieuwe parochie behoeft een gebedsruimte. In een voormalige bakkerij in de Windmolenstraat werd een stemmige kapel (120 stoelen) ingericht die vier jaar zou dienst doen.

 

Alle parochiale groeperingen dienden nog opgericht te worden: KAJ, VKAJ, KAV, KWB, het patronaat voor jongens en meisjes, enz.

Afbeelding+(381).jpg
Afbeelding+%28565%29.jpg

De verdere groei...

Ter vervanging van de te kleine eerste kapel in de Windmolenstraat werd bij de bouw van de technische school een nieuwe kapel in gebruik genomen.

 

Een derde kapel werd in 1958 ingericht aan de lagere scholen, het huidige Molenhof.

 

Op 6 april 1968 - L. Van Grieken was pastoor van onze parochie - werd de eerste steen van de kerk in aanbouw gezegend door Monseigneur Eyckens, vicaris-generaal, en op 7 juni 1969 werd de nieuwe kerk plechtig ingewijd door Monseigneur J.V. Daem, bisschop van Antwerpen.

 

Sinds 1993 heeft E.P. Guido De Meulenaere en zijn medepastoor de zorg over een alsmaar groter wordende parochie.

Onze geschiedenis: Wat er op het programma staat

De parochie werd achtereenvolgens geleid door :

Onze geschiedenis: Teamleden
parochie_clip_image005_edited.jpg

Nysen Cornelius

1944 - 1960

bottom of page