top of page

Doopsel

Proficiat!

Als je dit leest is het waarschijnlijk omdat  jullie een kindje hebben gekregen. Of zijn jullie nog "in blijde verwachting"? Ofbenje oma of opa geworden? ...
Hoe dan ook ...
Onze parochiefederatie wenst je proficiat. Veel geluk met jullie kind of kleinkind!
Bovendien stel je je blijkbaar vragen omtrent het doopsel van je kind. Misschien twijfelen jullie nog of je je
kind al dan niet zal laten dopen?
Of misschien weet je niet goed hoe dit praktisch in zijn werk gaat? Of…?
Deze tekst probeert een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Het geeft je ook adres en telefoon om je verder op weg te helpen.
In ieder geval: onze geloofsgemeenschap wil graag samen met jullie en je kindje op weg gaan in geloof...

doopsel.png
Doopsel: Diensten
bottom of page