“Hij vergeeft al je misgrepen, Hij geneest al het leed dat je lijdt.”