• leon.boeye

Bezinning

Bijgewerkt op: 2 dagen geleden
Vakantieprikje bij zondag 14 augustus

Vuur en tweedracht?


“Vrede zij met u.”

Het zijn Jezus’ eerste woorden als Hij ergens binnenkomt.

Het is zijn vurige wens dat

het leven van elke mens

vervuld moge zijn van vrede en geluk.


Hij weet dat de realiteit anders is.

Zeker als het gaat over God en Gods Rijk.

Voor Hem is God zijn liefdevolle Vader.

Daarvan probeert Hij ons te overtuigen.

En dat gaat niet zonder slag of stoot,

want niet iedereen is mee in zijn verhaal.

Er zijn voor- en tegenstanders.

De vrede slaat dan om in tweedracht.

Ook hiervan is Jezus zich bewust.


“Geef mij vuur,

geef mij passie

voor uw Koninkrijk.”

Zo klinkt het in een pinksterlied.


Liefdevolle Vader,

maak ons vurig.

Vervul ons met uw Geest

om met vuur uw liefde uit te dragen.


Luc BeeldensVakantieprikje bij maandag 15 augustus 2022

Maria, ten hemel opgenomen


Maria,

Gij zijt de moeder van Jezus.

Al begreep Je je zoon niet altijd,

Je stond dicht bij Hem.

Je was een van zijn eerste leerlingen.


In kerken en kapellen

ontsteken mensen al eeuwenlang

kaarsen bij je beeltenis.

Ze vragen en smeken Je

om hulp en bijstand.


Jij zal hen begrijpen.

Je maakte zelf heel wat mee.

Met zorgen, pijn en verdriet

komen ze bij Jou aankloppen.

In vreugdemomenten

komen ze Jou bedanken.


Na je dood werd Je opgenomen

in de wereld van God.

Bij Hem ben Je voorspreekster

en Middelares van genade.


Maria,

we willen Je vragen:

luister naar onze verhalen,

sta open voor onze vragen,

leef met ons mee

in momenten van pijn en blijdschap.

En spreek voor ons ten beste

bij de Vader en de Zoon.

Amen.


Mia Verbanck

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven