• leon.boeye

Hoofdartikel

Bijgewerkt op: 3 dagen geleden
ADVENT-WELZIJNSSCHAKEL


Ann Lemmens, bestuurslid in Welzijnsschakel Hoboken, was bereid op de eerste zondag van de advent bij ons tijdens de predicatie een woordje uitleg te geven over de werking van onze Welzijnsschakel.

Wij willen graag een korte samenvatting weergeven.


Vele jaren geleden begonnen enkele mensen vanuit de kerk pakketjes met voeding uit te delen omdat men zag dat de nood groot was. Het aantal mensen dat hiervoor kwam aanschuiven groeide steeds. Ook het districtsbestuur zag dat deze nood er was en zo kreeg de groep vrijwilligers die dit deden een plaats in het Kasteel Broydenborg toegewezen. Er werd ook beslist dat men de hulp ging toespitsen om mensen in nood uit de parochies van Hoboken en Wilrijk. Met de jaren groeiden niet alleen het aantal mensen dat beroep deed op deze voedselhulp maar gelukkig ook het aantal vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.


De vereniging werd een vzw en kwam onder de vleugels en naam van Welzijnsschakel. Naast voedselbedeling kon men ook lessen Nederlands volgen en gaf men de mensen een warm onthaal bij een tasje koffie of thee.

Om het de mensen van Wilrijk makkelijker te maken zochten en vonden we na enkele jaren een locatie in de korenbloemstraat te Wilrijk en werd dit een antenne van onze Welzijnsschakel Hoboken. Om vooral praktische en efficiëntie reden werkten deze 2 Welzijnsschakel volledig onafhankelijk.


Het aantal hulpvragers bleef de laatste jaren aangroeien mede door de corona en nu ook energiecrisis waarbij niet alleen energie maar ook zeker de voedselprijzen steeds stijgen. Ondertussen helpen we ongeveer een 150 tal gezinnen dat neerkomt op meer dan 350 mensen uit Hoboken alleen, dit is meer dan we destijds samen met Wilrijk hadden. En de kans dat deze stijgende lijn snel zal keren is klein.

Door deze stijging waren genoodzaakt om onze werking terug te plooien tot de basis namelijk voedselbedeling, vooral door plaatsgebrek. Wij hopen in de toekomst toch terug de koffiebabbel kunnen aan te bieden.


Gelukkig zijn er heel wat mensen uit de verschillende parochies die ons een warm hart toedragen en voor wie solidariteit belangrijk is en op verschillende manieren ons ondersteunen. Ook plaatselijke bakkers en winkels dragen bij door hun overschotten te schenken zodat wij een uitgebreid assortiment kunnen aanbieden aan onze klanten.

Zeker nu doordat het aanbod van de goederen van de Europese Unie steeds minder wordt door een groter aantal hulpvragers en verenigingen waarbij de budgetten niet meegroeien.


We staan nog voor een heel aantal uitdaging om steeds een rechtvaardige verdeling aan zo veel mogelijk hulpbehoevenden te kunnen aanbieden. Maar ik ben er zeker van dat als we met onze gemotiveerde ploeg vrijwilligers en de rest van de gemeenschap onze schouders hieronder zetten dat we hierin kunnen slagen.


Bedankt


Ann bedankt, wij zullen in onze parochiegemeenschap trachten onze boom in de kerk weer vol te krijgen.

41 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven