• leon.boeye

Welzijnsschakel Hoboken

Bijgewerkt op: 3 dagen geleden

VoedselbedelingBeste vrienden,

Ook dit jaar plaatsen we opnieuw de voedseltafel in onze kerk van Don Bosco.

In parochie Onze-Lieve-Vrouw zetten we, zoals elk jaar tijdens de advent, onze houten kerstboom, die we tegen Kerstmis vol proberen te krijgen.

We willen hiermee onze Welzijnsschakel extra in de aandacht zetten voor de zorg die zij opnemen voor onze minder bedeelden.

Navraag bij de werking leert ons dat zij nood hebben aan groente- en fruitconserven. (Pasta en rijst wordt overvloedig toegeleverd, dus liever NIET).Ook koffie en thee zijn steeds welkom.


Stad Antwerpen heeft een nieuwe regelgeving opgelegd aan voedselbedelingen. De Stad heeft de toelatingsvoorwaarden voor noodhulp zo verruimd dat de WZS deze niet kan en wil inlossen. Een constructief open gesprek met de stad hieromtrent is niet mogelijk. Onze Welzijnsschakel heeft daarom gekozen om voorlopig niet toe te treden tot de nieuwe reglementering. Toetreden zou inhouden dat er een extreme toestroom van hulpvragers zou zijn die de werking niet aankan, met als gevolg dat hun bestaande hulpvragers niet meer voldoende ondersteund zouden kunnen worden.

Deze beslissing leidt er automatisch toe dat de Welzijnsschakel geschrapt wordt van alle subsidies. Voorlopig krijgen zij nog wel enige toelevering van voeding maar hoelang dit nog duurt is niet duidelijk.

Daarom is het ook belangrijk dat naast de materiële steun met voeding uw financiële steun zeker welkom blijft. We geven hier nog even de noodzakelijke gegevens mee:

a) Rechtstreekse storting op hun bankrekening KBC BE17 7360 7463 7221

b) Mensen die graag een belastingattest willen ontvangen ( vanaf 40 euro/jaar )kunnen storten via Caritas Hulpbetoon met als vermelding ‘project 8383’ op rekening BE80 7765 9023 3377

Reeds op voorhand hartelijk dank voor uw steun.


Namens al de vrijwilligers

Ingrid 0468 187 559 en

Ann 0493 844 497


Wij zijn bereikbaar op vrijdag van 13 u tot 15.30 u, Broydenborglaan 2, te Hoboken.

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven